Kvalitetssikring, Registrering & Datatilsynet

Registreret Akupunktør

Inès Dessouki bærer både titlen Registreret Akupunktør og Registreret Zoneterapeut. Titlerne er beskyttede og tildeles hhv. Danske Akupunktørers medlemmer og DAKOBEs (Danmarks Komplementære Behandleres) medlemmer, når de er blevet godkendt.

Begge foreninger er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere (RAB) med speciale i hhv. akupunktur og zoneterapi mm., som opfylder de uddannelsesmæssige krav.

Registrerede Alternativ Akupunktører er:

  • Ansvarsforsikret
  • Tilsluttet etisk-juridisk klagenævn
  • Uafhængige af medicinalindustrien og terapeutiske begrænsninger
  • Godkendte af Datatilsynet* til at registrere og opbevare personfølsomme oplysninger

* Det er obligatorisk ved lov, at alle der har privat virksomhed/klinik, og som opbevarer personfølsomme oplysninger om deres klienter/patienter, SKAL være registreret i Datatilsynet. For at være Registreret Alternativ Behandler kræves det, at behandleren fører journal. For at føre journal, SKAL behandleren være registreret i Datatilsynet.

Kvalitetssikring

Medlemmer af Danske Akupunktører er undergivet foreningens obligatoriske efteruddannelse. Dermed sikres, at den enkelte akupunktør altid er i stand til at levere behandling på et højt niveau.

Medlemmer af DAKOBE har været igennem foreningens optagelsesudvalg, der undersøger behandlerens baggrund og uddannelse. Medlemmerne skal ligeledes holde sig ajour inden for deres behandlingsområde med efteruddannelse.