Persondata, kvalitetssikring & registrering

Persondata, kvalitetssikring og registrering er vigtigt for dig som patient – også her hos Dessouki Akupunktur.

Persondata

Persondataloven sikrer dig, at Dessouki Akupunktur opbevarer dine oplysninger forsvarligt iht. reglerne. Når du booker online og oplyser dit cpr. nr., giver du samtidigt samtykke til, at Dessouki Akupunktur registrerer dine data i en journal i henhold til persondataloven.

Inès Dessouki – indehaver af Dessouki Akupunktur, er godkendt af Datatilsynet til at registrere og opbevare personfølsomme oplysninger. Det er nemlig obligatorisk ved lov, at alle, der har privat virksomhed/klinik, og som opbevarer personfølsomme oplysninger om deres klienter/patienter, SKAL være registreret hos Datatilsynet.

For at være Registreret Alternativ Behandler (RAB) kræves det, at behandleren fører journal. Jeg, Inès Dessouki, er Registreret Alternativ Behandler. Og for at føre journal, SKAL behandleren være godkendt og registreret hos Datatilsynet.
Læs mere om Inès Dessouki.
Læs mere på Datatilsynet.dk

Kvalitetssikring af din behandling

Jeg, Inès Dessouki er medlem af Praktiserende Akupunktører. Det betyder også, at jeg er underlagt foreningens obligatoriske efteruddannelse, dvs. at medlemmerne skal holde sig ajour inden for deres behandlingsområde med efteruddannelse. Dermed sikres, at den enkelte akupunktør altid er i stand til at levere behandling på et højt niveau.

Medlemmerne har endvidere været igennem foreningens optagelsesudvalg, der undersøger behandlerens baggrund og uddannelse.

Registreret Akupunktør

Inès Dessouki bærer både titlen som Registreret Akupunktør og Registreret Zoneterapeut. Titlerne er beskyttede og tildeles hhv. Praktiserende Akupunktørers medlemmer, når de er blevet godkendt.

Begge foreninger er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere alternative behandlere (RAB) med speciale i akupunktur og zoneterapi mm., som opfylder de uddannelsesmæssige krav.

Registrerede alternative akupunktører er:

  • Ansvarsforsikret
  • Tilsluttet etisk-juridisk klagenævn
  • Uafhængige af medicinalindustrien og terapeutiske begrænsninger
  • Godkendte af Datatilsynet* til at registrere og opbevare personfølsomme oplysninger.

*Inès Dessouki – indehaver af Dessouki Akupunktur, er godkendt af Datatilsynet til at registrere og opbevare personfølsomme oplysninger. Det er nemlig obligatorisk ved lov, at alle, der har privat virksomhed/klinik, og som opbevarer personfølsomme oplysninger om deres klienter/patienter, SKAL være registreret hos Datatilsynet.

Læs mere hos Praktiserende Akupunktører

Vidste du, at akupunktur kan hjælpe ved følgende: