Betingelser & persondata

  1. Persondataloven sikrer dig, at Dessouki Akupunktur opbevarer dine oplysninger forsvarligt iht. reglerne. Når du booker online og oplyser dit cpr. nr., giver du samtidigt samtykke til journaloptagelse i henhold til persondataloven.
  2. Ved udeblivelse eller afbud senere end dagen før påregnes fuldt honorar.